ایمو emo لباس تا 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی ما قادر خواهد بود برای آمدن چهره به چهره با زیبایی ایمو emo دوباره. شما یک مجموعه ای از لباس های زیبا با جمجمه ها و رنگ هایی که از رنگ های نقاشی با مداد رنگی به سیاه و سفید پیدا کنید. حقیقت آن است که واقعا در سبک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpDress-up