Dropkick The Faint Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mục tiêu của trò chơi là dropkick trong 5 thành viên của mờ nhạt càng nhiều càng tốt trên sân khấu. Đây là cách hoàn hảo để mất một số hung hăng.

Điều khiển:
Spacebar-Để bắt đầu chạy.
Bấm phím dài lại trong khi gần đến giai đoạn dropkick.

ActionBloodDropkickFaint