Drone Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   136 68.42% with 19 votes

Nó 's một cuộc chiến tranh bay không người lái! Cổ phiếu trên quặng để xây dựng mục tiêu giả lập để hoàn thành nhiệm vụ không gian của bạn và chiến đấu chống lại kẻ thù.

Điều khiển:
.
P-Hiển thị hướng dẫn S-Stop đơn vị 's hành động hiện tại
Escape / Không gian thanh để các đơn vị chưa chọn
Tab-tiết lộ tất cả các thanh giáp
0 -... Chọn tàu mẹ .
1-9 - Tải Đơn vị Nhóm
kiểm soát 1-9 -. Lưu lựa chọn đơn vị hiện tại
chuột nhấp chuột (Đơn vị) -.. Chọn đơn vị
Ca chuột nhấp chuột (Đơn vị) - Add / Remove đơn vị đến / từ nhóm.
Chọn nhóm các đơn vị với con chuột của bạn.

AdventureActionSpaceSpaceshipPurchase Equipment UpgradesDroneWars