Vẽ chơi 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Phần tiếp theo của trò chơi phổ biến. Cấp độ mới và biên tập viên của các cấp dành cho bạn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để vẽ mức độ của riêng bạn.

AdventureDrawGuidePlay