Nam Cực Hướng dẫn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chọn chó và chủng tộc của bạn thông qua Nam Cực, chọn lên những thứ bạn cần trên đường đi. Xem ra cho những trở ngại mà có thể làm chậm bạn xuống!

Điều khiển:
Lên / xuống phím mũi tên -. Di chuyển
Spacebar - Sprint.

SnowObstacleCollecting AnimalRunningAntarcticGuide