Rồng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Tiết kiệm các hoàng tử từ rồng luẩn quẩn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureDragon