Tiến sĩ Joe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sử dụng nhiệt kế và ống nghe để tìm ra các động vật bị bệnh và cho anh ta uống thuốc đúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AnimalTiming