Doraemon همگام ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3010 75% with 40 votes

نقطه Doraemon عجیب و غریب. Doraemon رقابت یک بازی همزمان شنا کردن است و وظیفه شما این است برای پیدا کردن یک فرد است.

کنترل بازی:
در بازی

Doraemon Doraemon Synchro