לעגן את זה! משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

מוכן לקחת ללב הים, קפטן?

בקרות משחק:
מקשי חצים

לנווט.
מקש רווח כדי לשבור.

ParkingBoatDock