نوعی قمار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

نوعی قمار بازی کازینو.

کنترل بازی:
سمت چپ کلیک کنید به شرط و تا تاس ریخته شود

CasinoDice Craps