làm mát địa ngục Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ai biết bạn đã làm gì để kết thúc trong địa ngục. sử dụng đầu của bạn để bắn những quả bóng tuyết và cố gắng thoát khỏi ngọn lửa cổ xưa!

Điều khiển:
trong game

Shoot 'em Up Platforms Jumping Unity Webgl Adrenaline Extreme Sport