بسیار راحت و سبک زن و شوهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زن و شوهر باید لباس سرد برای date.Can خود را به شما کمک کند به لباس درست را انتخاب کنید آنها را؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsComfyCoupleStyle