đang treo lên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của bạn là leo lên nền tảng càng nhiều nền tảng càng tốt. là người leo núi lành nghề và đo bước nhảy của bạn cho từng cấp độ nền tảng.

Điều khiển:
trong game

Platform Mouse Skill Jumping Android Html5 Mobile Touchscreen