bóng leo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

leo bóng - trò chơi kỹ năng nhảy, không chạm vào chướng ngại vật và kiếm thêm điểm.

Điều khiển:
trong game

Ball Mouse Skill Obstacle Jumping Android Html5 Block Mobile Iphone Ipad Touchscreen