Sang trọng Dress Up 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong loạt Classy ăn mặc nó luôn luôn đảm bảo rằng sẽ có các mặt hàng hạng nhất, quần áo rất sang trọng. Và vẻ đẹp của mô hình của chúng tôi góp phần của bạn có thể có một thời gian thực sự tốt với trò chơi này.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpClassy