Caspers Haunted Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đừng để con ma ác để đe dọa các cô gái. Sử dụng các mục và thủ đoạn khác nhau để ngăn chặn chúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureCaspersHauntedChristmas