Caspers רדוף חג המולד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

אל תיתן לרוחות רעות כדי להפחיד את הילדה. השתמש בפריטים וטריקים שונים כדי לעצור אותם.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureCaspersHauntedChristmas