Pháo đảo bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Một Zuma phong cách Cannon bóng theo chủ đề phù hợp với trò chơi. Phù hợp với bóng pháo để loại bỏ chúng từ dòng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBallMatching CanonAndroid CannonIsland