اسم حیوان دست اموز تهاجم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

گزینش از میان طیف وسیعی از 9 سلاح و روانی در ارتش از bunnies بد که از یک مرکز تحقیقاتی در نزدیکی شکسته اند!

کنترل بازی:
ماوس به هدف و shootR - reloadE، T - سلاح های اسکرول

ActionBunnyInvasion