جنگ مقدس: تهاجم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما یک مهندس با تهاجم دشمن در طول آزمایش سلاح های خیلی از scaphander زرهی ضبط.

دشمنان همه جا هستند. هیچ چیز را برای شما انجام دهیم اما ضرب و شتم دشمنان متعدد وجود دارد.

شما کشف خواهید کرد که حریف خود را چندان ساده نیست و با کمک کسی ...


کنترل بازی:
آن را از طریق آتش دشمن به پایان سطح.

. با استفاده از ماوس به آتش و کلید های arrow و یا WASD به حرکت می کند.

هنگامی که در دسترس را انتخاب کنید سلاح های جایگزین را با 1،2،3 کلید.

ArcadeFightingActionShoot 'em UpHolyInvasion