فوران چاه نفت تولد! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فوران چاه نفت تولد بازی مهارت بزرگ است که در آن به شما در سازماندهی یک حزب بزرگ برای تولد خود را. در بسیاری از بازی های کوچک بازی کنید و سعی کنید همه آنها را به نفع خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillBirthdayBlowout