یکنوع بازی شبیه لوتو با دورا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   915 37.5% with 24 votes

بازی یکنوع بازی شبیه لوتو با دورا cute کمی مطابق عکس او را نشان می دهد به شما با آنهایی که شما را بر روی کارت خود را داشته است. توجه در تصویر در دست دورا "، و سپس بر روی کارت خود نگاهی به پیدا کردن تصاویر مشابه وجود دارد. اگر شما دان 'تی آن را بر روی کارت خود در جعبه را دورا تصویر دیگری را کلیک کنید. شما برنده شدن در این بازی زمانی که شما مطابقت سه تصویر در یک دور. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMatching AdverAndroid BingoWithDora