داستان زیبای آرتور زیبایی آردی Vlogger بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Audrey یک نوازنده سابق است، بنابراین او را در این داستان زیبای آرایشی شگفت انگیز Vlogger به او بپیوندید. با هر پست جدید خود را آنلاین، شما باید به عنوان بسیاری از دوست داشتن شما می توانید و تبدیل آنها را به سکه. سپس، برای موارد جدید بسیار جذاب، برای پست های آنلاین خود را جذاب تر کنید. آیا می توانید تمام موارد مورد نیاز او را تبدیل به یک ستاره غول زیبایی کنید؟

کنترل بازی:
در بازی

Girl Collecting Timing Android Html5 Makeover / Make-up Mobile Iphone Ipad Touchscreen