Sắp xếp cửa hàng của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Trong trò chơi này, bạn sẽ có thể kết hợp hình ảnh và một tinh thần thực tế khi trang trí một hiệu cắt tóc. Để thành công, nó cần một sự đơn giản cảm ứng và một cảm ứng độc đáo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

DesignArrangeYourShop