آیا شما انسان هستید؟ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما چی فکر میکنید؟ آیا شما انسان هستید؟ بیایید این را در بازی پلتفرمر باحال پازل بررسی کنیم. سعی کنید تمام سطوح پازل را کامل کنید و اتاق ها را کاوش کنید و در گودال گدازه با تعداد زیادی تله و موانع حرکت کنید. بازی are you human را در y8 بازی کنید و لذت ببرید.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Trap Platform Obstacle Collecting Jumping Unity Webgl Thinking Physics Neon Armor