לכוון ולירות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

חפש יעד צורך, ולאחר מכן לכוון ולירות.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureFire