אש משאית Ii משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   41 80% with 5 votes

כונן משאית האש שלך על פני כלי רכב האחרים כדי להגיע האש. לכבות את האש כדי להתקדם.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג. מקש רווח
להשתמש במים.

DrivingFireObstacleTruck