תדליק אותו משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   22 50% with 4 votes

נקודות הציון על ידי ביצוע סלים מהנקודה החמה. סלסלות לסמוך רק אם השחקן שלך יורה מהנקודה החמה.

בקרות משחק:
מקשי חצים - Move.Spacebar - לירות.

ActionFire