Zap Để It Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mandy và Billy đã làm cho một mớ hỗn độn khủng khiếp và họ phải làm sạch nó trước khi cha về nhà. Nếu vay Grim 's chính tả cuốn sách đó' Sẽ không có thời gian ở tất cả tuy nhiên. Hãy cẩn thận không để làm cho một sai lầm hoặc nó có thể làm cho một mớ hỗn độn lớn hơn!

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

Magic