תרבות העולם להתלבש משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לא כל תרבויות העולם יכולות להתקיים רק במשחק אחד. עם זאת, בגדים עוזר לזהות תרבויות וכאן תוכל לראות יותר מכמה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה ובחר תלבושות.

Dress UpDollDress UpWorldCulture