نرم لباس 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بلوم شخصیت اصلی این بازی است. که Winx دختران زیبا، شک در مورد آن وجود ندارد. این سرگرم کننده برای سعی کنید لباس در یکی از آنها خواهد بود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsWinxDress