Wiggi máy rửa chén Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Các món ăn bẩn Scrub đi vào những món ăn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi

KidsSeriesWiggiDishwasher