راه چوب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

یکی دیگر از بازی های فلش در مورد مبارزه با stickmen. این یکی خوب با کنترل هر چند بسیاری است.

کنترل بازی:
UP ARROW KEY - پرش / صعود تا
به پایین کلید فلش - صعود انجمن LEFT، RIGHT ARROW KEY - اجرا در این راستا انجمن S - دو پانچ
X - ضربه اسپین <. برزیلی> D - ضربت سریع C
-. ضربه ی صورت سریع انجمن V - پرتاب حریف.

ActionStick