Warthog Rampage Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bắn hạ các con lợn mụn cóc điên dại sử dụng một bệ phóng khẩu súng lục, súng ngắn hoặc tên lửa trước khi họ trốn thoát.

Điều khiển:
Chuột -. Mục đích / shoot
1-3 - thay đổi vũ khí.

ShootingShoot 'em UpBloodKillingAnimalWarthogRampage