لباس گرگ و میش بلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

در گرگ و میش ماه جدید، بلا رشد می کند نزدیک به یعقوب و همچنین ادوارد. او مبارزه تصمیم گیری که او در عشق با است، اما باعث می شود تصمیم به نجات ادوارد با نتیجه به زودی تبدیل شدن به یک روح تبهکاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را میمکد خودش.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpBellaCelebrityDress UpTwilight