توتو رقصنده لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

او 'ستاره از عملکرد و به کمک شما نیاز در لباس پوشیدن. ترکیب و مطابقت برای ایجاد یک نگاه خیره کننده.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpTutuDancer