پرواز لاک پشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

راهنما لاک پشت رسیدن به سفینه فضایی. جمع آوری تمام گل برای تکمیل سطح، شارژ سوخت در زمان و همچنین زندگی فوق العاده در راه جمع آوری. اجتناب از برخورد با اشیاء دیگر و یا شما یک زندگی از دست بدهند.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

AdventureSpaceTurtleFlight