لباس مرسوم، مد روز تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سری مرسوم، مد روز آغاز می شود، شما به عنوان شخصیت های اصلی مدل های زیبا، لباس های شجاعانه ترین، مدرن ترین آرایش را ببینید. دقیقا همان چیزی است که در این بازی وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpTrendy