Timmy 's เทอร์เนอกระเบื้อง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   43 57.14% with 7 votes

วางกระเบื้องของคุณเพื่อเปิดฝ่ายตรงข้ามของคุณชิ้นเป็นของคุณ ชนะโดยมีกระเบื้องส่วนใหญ่

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

PuzzleBoard Timmy-sTileTurner