The Pumpkin Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn là một bí ngô sống vào đêm Halloween. Sợ hãi những đứa trẻ ra khỏi kẹo của họ, nhưng tìm cho ra kẻ phá hoại ít người muốn đập bạn điền vào chiếc bánh!

Điều khiển:
Scream ở trẻ em: Một khóa tìm kiếm túi cnady: S chính Pumpkin nhảy: Phím mũi tên

FunnyCute