مینی کامپیوترها را فراموش کرده اید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

چنگ زدن به از دست رفته مینی M

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyLostMinis