The Ghost משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הליכה דרך ההרים, להפיל שלדים ולהשתמש התקפות תגרה נגד רוחות רפאים.

בקרות משחק:
מקשי חצים - העבר.
S - קפיצת D -
. יירו.

ActionShoot 'em UpGhost