Những cuộc phiêu lưu của Bibo 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tiến bộ thông qua các cấp và làm theo hướng dẫn nhiệm vụ bạn chỉ có ba tiếp tục trong suốt trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyAdventuresBibo