لباس نوجوان تا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس نوجوان تا به ما ارائه می دهد فرصت را زیرچشمی نگاه کردن در مد از جوانترین مردم. نوجوانان تمایل به پیدا کردن راه حل های مختلف برای حل مسائل دشوار سبک است که هر یک از ما می تواند داشته باشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpTeenage