سوپر ماریو آفتابی 64 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5216 76.47% with 68 votes

یکی دیگر از بازی ماریو.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - جنبش
فضایی - Fludd

ArcadeMarioSuperSunshine