Dressup היופי הקיץ משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

הקיץ הוא חם, אבל הגברת הזאת חמודה רוצה ליהנות מחום הקיץ. זה 's תלויה בך כדי לבחור את התלבושת המתאימה לה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

GirlDress UpGirlsSummerBeautyDressup