Sue Jewel phê Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Kịp và thiết kế đồ trang sức. Don 't cho đồ trang sức có sản phẩm nào vượt qua khỏi màn hình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SeriesDecorateJewelMaker