Sue Doll Maker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Giúp kiện làm cho nhiều búp bê càng tốt bằng cách chọn quần áo và đưa các phần với nhau.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác, di chuyển thanh trượt để thay đổi phong cách và màu sắc.

SeriesDress UpDollMaker