حمله SUBZERO هوا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نابود کردن تمام دشمنان خود را در هوا به اصلاح کردن قلمرو خود را مورد ضرب و شتم تا رئیس در پایان. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySubzeroAttack