Stress Relief Paintball Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đánh bóng giảm căng thẳng trong văn phòng để đạt được điểm tối đa và tiến tới cấp độ tiếp theo!

Điều khiển:
Chuột - Mục tiêu
nút chuột trái - Bắn

StressReliefPaintball